Hierdie blad bevat video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van die bom in 'n winkelsentrum in Durban op 1 September 1986.

Foto's 4 - 6Aantal besoekers sedert 13 Augustus 2009